Mogelijkhheden voor acties en sponsoring

Meerdere sponsoren van Tereo hebben het afgelopen jaar een familiefeest of verjaardag benut om hun gasten een bijdrage te vragen voor Tereo in plaats van bloemen of cadeaus. Ook openingen, afscheidsrecepties en bedrijfsfeesten zijn prima gelegenheden om aandacht voor Tereo te vragen. 

Familiefeesten blijven een prachtige gelegenheid om cadeau's te geven. En gelukkig zijn er steeds mensen, die Tereo laten meedelen in hun vreugdevolle gebeuren. Mooie bedragen werden overgemaakt. Vele families en bedrijven deden hieraan mee. Allen heel hartelijk bedankt voor de financiele en de morele steun die jullie ons gaven.

Wij hebben de afgelopen jaren een aantal donateurs gehad, die gebruik maakten van de mogelijkheid om hun donatie via een schenkingsakte te regelen voor een periode van minimaal 5 jaar. Fiscaal eenvoudig en zonder drempel af te trekken bij de belastingaangifte. In verband met het op termijn aflopende karakter van onze steun is het niet zinvol om nieuwe schenkingsovereenkomsten aan te gaan. Maar financiele steun is voor Tereo nog wel belangrijk. U kunt dus nog steeds een bedrag op onze bankrekening overmaken. 

Velen gaven ons een bijdrage op onze bankrekening. Bedragen variërend van € 10,- tot €600,-. De steun wordt door ons geweldig gewaardeerd en motiveert ons om door te gaan met dit goede doel.

Het Tereo Project heeft overigens nog behoefte aan sponsoring van een ICT onderwijsproject. In dit project worden onderwijzend personeel, de begeleiders op de school en alle kinderen begeleid in het gebruik van ICT. Dit is een driejarig project van het bestuur van de school, waarvoor de financiering van hardware, software en training/opleiding nog niet is zekergesteld. Wie heeft hiervoor interesse? Het is wellicht interessant voor een bedrijf op een van deze terreinen? Bel dan met een van onze bestuursleden en wij kunnen U dan verder begeleiden naar het bestuur en de leiding in Zuid Afrika

Er zijn meer bedrijven, die ons de afgelopen jaren gedurende langere tijd steunden, en dit soms nu ook nog doen. We noemen ze hier nog een keer:

  • Voor onze splinternieuwe website, op maat voor ons gemaakt en onderhouden door SilverArrows Multimedia in Eindhoven.
  • Voor ons benefietdiner Hotel Voncken in Valkenburg voor ons benefietdiner. Met Wijnhuis Vinisol uit Meerssen, en Sauter uit Maastricht voor de wijnen
  • Voor secretariaatskosten en financiele sponsoring Instructiefilm.nl uit Den Bosch en de Rabobanken in Maastricht en Gulpen.

Zonder deze bedrijven en mensen zou het een stuk moeilijker zijn geweest. We hopen ook in de toekomst op hun steun te mogen rekenen.