Organisatie en Financiering

Het Tereo project wordt geleid door een Management Team. Dit team is samengesteld uit mensen, die vanuit hun eigen professionele achtergrond zich willen inzetten voor deze kinderen. 

Het bestuur van de school bestaat uit 5 personen en probeert een professionele aanpak van het project te realiseren. De bestuursleden zijn meestal afkomstig uit de Baptist Church van Somerset West. Alle leden van dit Management team zijn vrijwilligers en zij ontvangen geen enkele financiële compensatie voor hun werk. De Zuid Afrikaanse overheid erkent Tereo als een charity-organisatie, met de daarbij behorende voordelen op fiscaal gebied.

De school is ontstaan vanuit die kerk en wordt gefinancierd uit particuliere bijdragen, waarvan veel ‘in natura’. Kerken, service clubs (w.o. Rotary, Lions en Kiwanis), sociale instellingen en vrijwilligers, helpen bij het inrichten en in stand houden van de school. Financiële bijdragen worden gebruikt voor de salariëring van personeel, leer- en levensmiddelen, onderhoud van het gebouw, school uniform e.d.

De overheid erkent de school als een onderwijsinstelling en draagt bij aan de financiering op basis van het aantal leerlingen. De plaatselijke overheid heeft vergunning gegeven om het voormalige ambulance station als school te benutten. De school zit op deze locatie sinds de oprichting.

De financiering is altijd een moeilijke zaak geweest. Aan het begin van het schooljaar zijn de kosten meestal slechts gedeeltelijk gedekt door gegarandeerde inkomsten. Maar elk jaar is men er in geslaagd om alle eindjes aan elkaar te knopen. De steun van de Nederlandse stichting Vrienden van Tereo bedraagt momenteel ca.  25 - 30 % van de exploitatiekosten.  De stichting Vrienden van Tereo adviseert het bestuur in het streven naar financiele zelfstandigheid. Tot 2019 of 2020 zal de stichting de school financieel blijven steunen.