Historie

Vanuit de Baptist Church in Somerset West, Zuid Afrika, werd in de negentiger jaren het initiatief genomen, om kinderen te ondersteunen, die uit het Zuid Afrikaanse onderwijs systeem dreigden te vallen. Men wilde die kinderen, zo vroeg mogelijk, weer laten aansluiten bij het gebruikelijke systeem in hun land (de "mainstream").

In 1999 werd een start gemaakt vanuit een afgedankt ambulancestation, dat door de gemeente ter beschikking werd gesteld. Met slechts 6 kinderen en één onderwijzer werd begonnen. De school voldeed kennelijk aan de behoefte en begon te groeien. 

De school had natuurlijk problemen met de financiering. Van de regionale overheid kwam een bescheiden subsidieregeling tot stand, maar het grootste deel van de financiën moest komen uit donaties en sponsoring. Het was elk jaar weer de vraag of het boekjaar zonder al te grote tekorten kon worden afgesloten. De groei was geleidelijk en daarom beperkt. Ongeveer 40 kinderen was het hoogst haalbare aantal. Zowel qua ruimte als qua kosten.

In 2003 kwam de school, via de plaatselijke Rotary Club, in contact met Nederlandse vakantiegangers. Die doneerden privé aan de school en begonnen daarna in Nederland met een geldinzameling. Een Tereo Werkgroep werd gestart, die vanaf 2004 geld bijeenbracht om de school te ondersteunen. De Nederlandse bijdragen werden in die tijd vooral besteed aan de verbetering van het gebouw, het opknappen van de lokalen, de toiletten en de keuken. Ook de speelplaats werd met Nederlands geld ommuurd en van een speeltoestel voorzien. Er kwam een gemeenschapsruimte, en voor het eerst konden de kinderen op een stoel, bij een tafel, hun warme maaltijd consumeren. Hierdoor werden de omstandigheden op de school enorm verbeterd, maar bleef het aantal kinderen toch beperkt tot ca. 40-45, met een viertal onderwijzers.

Echte groei werd weer mogelijk toen een Zuid Afrikaanse stichting met Duits geld bereid bleek om de nieuwbouw van een tweetal lokalen te financieren. In 2012 werden de lokalen gebouwd en ingericht. Vanaf 2013 bezoeken ca. 60 leerlingen de school. Dat is ook wel ongeveer het maximaal haalbare in de huidige situatie.

Sinds 2016 groeit de school verder en in 2017 en 2018 bezoeken bijna 80 kinderen de school. Het maximale aantal is nu wel bereikt. De school consolideert en versterkt zich in termen van personeel, organisatie en professionaliteit. De financiering is redelijk meegegroeid, dankzij lokale sponsoring, maar ook vanuit Engeland en vooral Nederland. Het vernieuwde bestuur lijkt er goed in te slagen om sponsoring in geld en natura in Zuid Afrika zelf te stimuleren. De school is op weg naar financiele zelfstandigheid in de komende jaren.