Doelgroep: De Tereo kinderen

Wie zijn de kinderen die naar Tereo komen? Waarom gaan zij niet naar een normale school? Er is toch een leerplicht! Onderstaand enkele antwoorden op deze vragen.

 

Kaders

  • Leeftijd: Tussen 6 en 13 jaar
  • Financieel: Meeste ouders zijn werkeloos. Zij die het geluk hebben dat ze werk hebben kunnen veroveren, krijgen een schamel loon, vaak voor korte tijd en met weinig kansen voor de toekomst. In een township is soms meer dan 50% van de mensen zonder werk.
  • Huisvesting: Alle kinderen wonen in een slecht ‘huis’. De huizen zijn klein, vaak van hout, plastic en metalen platen. Ze worden meestal gedeeld met andere familieleden. 8-10 mensen in één huisje is geen uitzondering. Ook een bed wordt vaak met twee of meer gedeeld.
  • Ouders: Vaak ontbreekt een ouder. Ouders nemen meestal geen verantwoordelijkheid voor hun kinderen en negeren ze.
  • Alcohol: In de meeste gezinnen wordt thuis en buitenshuis overmatig alcohol en drugs gebruikt, drugs iets minder dan alcohol.
  • Sexueel: Sommige kinderen hebben vroeger sexuele relaties gehad of zijn sexueel misbruikt. 80% van alle kinderen heeft in mindere of meerdere mate hiermee te maken


Profiel: Charlie

Charlie is een heerlijke “normale” jongen van 13 jaar. Hij zit nu in grade 3 (leeftijd in die grade meestal ongeveer 10-11 jaar). Hij ging 15 maanden niet naar school. Hij doet het nu goed op school en er is een kans voor hem dat hij spoedig naar een normale (“mainstream”) school kan gaan.

Charlie woont thuis met zijn jongere broertje en twee zusjes. Eéntje is nog maar 7 maanden oud, en Charlie is de enige die naar school gaat. Zijn vader werkt op een farm, maar komt maar eens in de 4 maanden thuis voor een weekend. Zijn moeder werkt niet en is al vele jaren bekend bij het Welfare Department. Ze gedraagt zich constant “onethisch” door “gunsten” aan te bieden in ruil voor alcohol en drugs (anders geformuleerd, “prostitutie”). Ze verlaat het huis elke vrijdagavond, om pas maandagmorgen terug te keren onder invloed van alcohol of drugs. Ze scheldt dan op de kinderen en slaat ze soms.

Tijdens het weekend treedt Charlie op als ouder. Hij past op ‘zijn’ kinderen en moet soms bedelen om melk voor de baby. Charlie krijgt eten op school bij Tereo. Hij is al eens betrapt dat hij het soms achter houdt voor zijn broertje en zusjes thuis. Er is meestal geen voedsel in het weekend en op maandagmorgen heeft hij honger en voelt hij zich miskend.

de naam is gefingeerd i.v.m. privacy

Profiel: Nina

Nina is een 10 jaar oud meisje, die met haar moeder in Chris Nissan Park woont. Het huis is één open ruimte van 4 x 7 meter en heeft een kleine badkamer met een toilet en een douche.

Nina’s moeder is een alcoholica. Meestentijds is ze dronken en er is zelden geld voor voedsel. Nina’s 80-jarige grootmoeder en de vriend van haar moeder wonen bij hen. Nina is voor haar zelf verantwoordelijk; haar moeder bestaat niet in haar leven. Ze moet zelf zien op school te komen en weer terug, en haar moeder interesseert het niet of ze wel of niet naar school gaat.

Nina heeft ook tuberculose. Ze moet eens per maand naar het Tygerberg Hospital (ongeveer 50 kilometer) voor behandeling. Omdat haar moeder niet echt geïnteresseerd is, mist Nina de meeste afspraken met de dokter, waardoor haar gezondheid verslechtert. Dit leidt er toe, dat ze constant moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Door Nina’s gezondheid en het ontbreken van verantwoordelijkheidsbesef van haar moeder, heeft ze een achterstand op school. Ze functioneert momenteel op het niveau van een 8-jarige. Nina heeft niet de geestelijke en fysieke capaciteit (ten gevolge van haar slechte gezondheid) om de achterstand in te halen. Dat betekent, dat ze niet in staat zal zijn om naar een normale school (“mainstream” school) te gaan en die af te maken. Om later in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zullen haar vaardigheden moeten worden geleerd, zoals naaien of huishoudelijk werk.

de naam is gefingeerd i.v.m. privacy

Terug naar boven