Tereoschool, stand van zaken eind 2015

16-01-2016 | Bron: SnelNieuws december 2015

Het schooljaar in Zuid Afrika loopt gelijk met het kalenderjaar. Dus feest voor de kinderen op de laatste schooldag. Maar ook tijd om de stand van zaken op te maken. Hoe gaat het met de school?

De grote vakantie is vorige week begonnen. Het nieuwe schooljaar start medio januari 2016. Er vertrekken nu twee leerkrachten. Veronica, die jarenlang bij Tereo “teacher” is geweest, gaat met pensioen en de enige mannelijke leraar, Schalk, die al met pensioen was, gaat er nu op een andere manier van genieten. Van de opvolgers gaat er één als “headteacher” fungeren. 

Het schoolgebouw is in het afgelopen jaar uitgebreid met een nieuw prefab klaslokaal. Dit nieuwe lokaal wordt vooral gebruikt om kinderen met een leesachterstand bij te spijkeren. Een remedial teacher komt een aantal dagdelen per week om deze kinderen helpen. Het betreft met name de kleintjes uit groep 1. Verder is op het terrein nu een oude zeecontainer geplaatst, die wordt gebruikt voor opslag van allerlei spullen. Het terrein ziet er verder verzorgd uit, met de nieuwe muur als waarborg tegen overstromingen, en vrolijke bloemperken aan de binnenkant.

Overigens krijgt Tereo veel waardering in de lokale omgeving. Dat blijkt met name weer uit de plaatsing van opnieuw 10 kinderen naar een “mainstream” school. Maar er begint daar toch wel een probleem te ontstaan. Door de sterke bevolkingsgroei is er op het niveau van het basisonderwijs, een toenemend tekort aan scholen. Daardoor wordt het steeds moeilijker voor de ouders om een plekje voor hun kind op een school te vinden. En dat geldt zeker voor de z.g. “non-fee schools”, voor de allerarmsten in de townships. Het wordt dus ook voor Tereo steeds moeilijker om de kinderen, die er klaar voor zijn, te plaatsen in de normale “mainstream" school. Een kind heeft een aanzienlijk betere kans als het kind een sponsor heeft, die garant staat voor de eventuele “schoolfee”. Tereo zoekt nu zelf naar zulke sponsoren.

Financieel is de Tereo school gezond. De exploitatie over het lopende jaar 2015 kan, mede door onze bijdrage, nagenoeg sluitend worden afgesloten. Voor 2016 laat het budget nog wel ruimte voor verbetering. Voorlopig is men ter plekke hierover nog niet serieus verontrust. Wel wordt er wel weer gerekend op een goede bijdrage van onze stichting. Overigens begint de sponsoring vanuit Zuid Afrika ook beter op gang te komen. Het nieuwe klaslokaal én de opslagcontainer zijn beide geplaatst door middel van sponsoring uit Zuid Afrika. Wij als Stichting hebben voortdurend bij het bestuur er op aangedrongen om sponsormogelijkheden in de omgeving van de school te zoeken en te stimuleren. Het bestuur is daarin meegegaan en hun aanpak begint nu resultaat af te werpen. Wij zijn er erg gelukkig mee.

Bestuurlijk gaat er in Zuid Afrika wel het een en ander veranderen. Colin Robb, de voorzitter (sinds 2009), wordt opgevolgd door mevrouw Ronel Pieterse. Haar man gaat ook aan de slag voor Tereo. Philippa Thöle, secretaris (vanaf het begin in 1999), vertrekt ook. Haar opvolgster is bekend, maar die hebben wij nog niet ontmoet. De penningmeester, Dave Skeeles, blijft gewoon in functie. Hij was vanaf het begin (1999) betrokken bij Tereo, en is met uitzondering van een korte periode, altijd de financiële man in het bestuur geweest. In februari zullen we met drie bestuursleden van onze stichting tegelijkertijd in Zuid Afrika zijn en daar nader kennismaken met de nieuwe bestuursleden van de school.