Tereo Project, klaar ???

29-04-2016 | Bron: SnelNieuws april 2016

In april 2016 zond het bestuur van de Stichting Vrienden van Tereo een brief aan alle donateurs en sponsoren. In de brief werd een verandering in het beleid van de stichting aangekondigd. Hieronder de integrale tekst van die brief. 

Tereo Project, klaar??

 Beste donateurs en Vrienden van Tereo,

Recent heeft een aantal bestuursleden de Tereo school in Somerset West (Zuid Afrika) bezocht. Over hun positieve  indrukken willen wij u graag informeren.  Tevens zijn er gesprekken gevoerd met het bestuur van Tereo. Deze gesprekken en de positieve resultaten van onze inspanningen zijn reden voor een koerswijziging.  

De school loopt buitengewoon goed.  Opgezet als eenvoudig schooltje in een verlaten ambulancepost kan na ruim vijftien jaar hard werken worden gesteld dat er een niveau is bereikt waar zowel het Tereo bestuur in Zuid Afrika en de Stichting Vrienden van Tereo, trots op kunnen zijn. Tereo is uitgegroeid tot een bloeiende school die kinderen uit de townships met een (leer)achterstand in een snel tempo klaarmaakt voor het reguliere onderwijs. De school is goed georganiseerd, met gediplomeerde onderwijskrachten en heeft nu 5 klaslokalen voor ruim 70 leerlingen. Steeds meer kinderen kunnen na 2 tot 3 jaar, wanneer de achterstand is weggewerkt, instromen in het reguliere onderwijssysteem. In 2015 zijn 23 leerlingen doorgestroomd. 

‘Water naar de zee dragen’ is vaak de algemene opinie over ontwikkelingswerk. De Tereo school bewijst het tegendeel en is een schoolvoorbeeld van een geslaagd project. Als bestuur hebben wij u hiervan regelmatig op de hoogte gehouden. Mede dank zij uw hulp heeft dit project kunnen slagen. Wij hebben de school kunnen helpen met de eerste stapjes en het doorgroeien naar een meer volwassen fase.  Nu breekt naar onze overtuiging een volgende fase aan: het op eigen benen staan.

In het begin bestond onze hulp vooral in het zorgen voor de meest elementaire behoeften zoals voeding en leermiddelen. Later  werden vooral  grotere projecten ondersteund, waaronder verbouwingen van bestaande onderdelen en de financiering van noodzakelijke uitbreidingen. De schoolleiding hebben wij voortdurend en dringend geadviseerd om niet alleen op ons te steunen, maar ook op zoek te gaan naar andere, liefst lokale sponsors en financiers. Daarin is men overtuigend geslaagd. Er zijn nu, naast een aantal lokale sponsors, ook sponsors uit Duitsland, Engeland en Nederland. Het Tereo Project nadert daarmee zijn volwassenheid. Deze volgende fase heeft ook gevolgen voor de opstelling van onze stichting.  De school moet uiteindelijk zichzelf kunnen redden. Maar afstand nemen wil niet zeggen compleet loslaten. De Stichting Vrienden van Tereo heeft door zuinig beleid voldoende reserves om de school nog minstens 3 of 4 jaar te kunnen blijven steunen in de mate waarin we dat nu doen. En die steun hebben wij ook toegezegd. En natuurlijk zullen we blijven toezien op de besteding van uw geld.

Wij willen de school blijven begeleiden en adviseren op het pad van verdere groei naar financiële zelfstandigheid. Waar nodig zullen wij als intermediair op te treden tussen de school en nieuwe individuele sponsors/stichtingen die  willen ondersteunen, maar zelf niet over de knowhow in Zuid Afrika beschikken. Op deze wijze blijft de door ons opgebouwde ervaring beschikbaar voor de school en andere sponsors.

Deze keuze betekent dat wij als Stichting Vrienden van Tereo in de toekomst minder actief zullen zijn in het zelf werven van fondsen. Natuurlijk blijven uw giften welkom. U weet: elke gedoneerde euro  gaat naar Zuid Afrika. En elke euro meer betekent meer steun voor de kinderen van de Tereo school. Wij zullen U ook blijven informeren over de ontwikkelingen rond dit project en zullen het Jaarverslag en het Financieel Jaaroverzicht op de website www.tereo.nl blijven plaatsen. Via SnelNieuws zullen wij u één of twee keer per jaar over recente gebeurtenissen en nieuwtjes informeren. Al onze communicatie zal uitsluitend via internet plaats vinden en niet meer per brief. En voor alle duidelijkheid, we zijn en blijven een ANBI stichting.

Een belangrijke inkomstenbron is het jaarlijkse benefietdiner. Het diner is altijd een prachtig bindmiddel tussen iedereen die zich betrokken voelt bij Tereo. Dit jaar organiseren wij voor de laatste keer dit benefietdiner, een diner waarbij “baie dankie” centraal staat. Een datum hebben wij  al geprikt: vrijdag  14 oktober 2016. Noteer deze avond in uw agenda. 

Velen hebben ons de laatste 15 jaar gesteund. Door het bijwonen van het diner, door donaties en door (soms riante) sponsoring. Er is veel begrip en draagvlak voor Tereo ontstaan en dat allemaal heeft geleid tot een heel succesvol ontwikkelingsproject. Vele kinderen hebben we al kunnen helpen en de weg naar de toekomst is voor andere township kids al geplaveid. Wij danken U van ganser harte voor de steun die u, via onze stichting, aan die kinderen hebt willen geven.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, kunt U natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. Dit kan telefonisch, per mail of persoonlijk. Onze telefoonnummers vindt u op onze nieuwe website www.tereo.nl.

Met vriendelijke groet,

Berg en Terblijt, april 2016,

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Tereo.

Harry Streukens, voorzitter

Sietse Fennema, secretaris

Peter van Dongen Torman, penningmeester

Piet Herweijer, coördinator Zuid Afrika