Nieuws uit Zuid Afrika 2017

08-08-2017 | Bron: SnelNieuws april 2017

Zoals elk jaar waren Piet en Marianne Herweijer bij de start van het nieuwe schooljaar weer bij de Tereo school. Ook nu weer enkele impressies.

Het gebouw maakt een schone, nette en fleurige indruk. Geen luxe uitstraling, maar wel vriendelijk. De school is de laatste jaren behoorlijk populair geworden en heeft een goede reputatie opgebouwd. Dat komt deels door het tekort aan scholen in het land, en deels door het feit, dat Tereo een ‘non-fee school’ is. Dat betekent, dat van de ouders geen bijdrage wordt gevraagd. De lokale staf staat dus onder druk, maar lijkt er goed in te slagen de oorspronkelijke doelgroep (“children at risk”) zoveel mogelijk uit te selecteren en op te nemen.

 

De uitplaatsing van “bijgespijkerde” Tereo-leerlingen naar de mainstream scholen blijft een probleem. Maar doordat de ex-Tereo kinderen goed kunnen meekomen in de mainstream lukt het toch elk jaar weer om plaatsen op goede scholen voor ze te vinden.

 

De school is weer goed gestart. Er zijn nu 79 leerlingen en dat is het hoogste aantal ooit op Tereo. Dat geeft toch een goed gevoel, vooral als we bedenken, dat de school in 1999 is gestart met 6 kinderen. En in 2003, toen vanuit Nederland werd begonnen Tereo te ondersteunen, waren er ca. 25 kinderen. Maar de 79 van nu is wel het absolute maximum. Er is gewoon te weinig capaciteit beschikbaar en ruimte voor uitbreiding is er eigenlijk ook niet! De Grade 1 klas is nu gesplitst in twee klassen en Grade 5 is weer in ere hersteld. Er zijn daarom een tweetal onderwijsassistentes bijgekomen, waardoor het totaal aan onderwijzend personeel is gestegen naar 8. Het aantal medewerkers in de leiding en ondersteunende activiteiten is niet toegenomen.

 

De personeelsbezetting bestaat nu uit 14 personen,  t.w. 8 onderwijzend personeel, projectleiding (Naomi en assistente), social worker, chauffeur/klussenman en 2 medewerksters voor keuken/schoonmaak. Bianca, het nieuwe hoofd van de school (de Principal) voldoet goed en krijgt veel steun in de organisatie.

 

De personeelskosten zijn veruit het belangrijkste bestanddeel van het totale budget. 70% van het jaarbudget wordt besteed aan loonkosten. Het jaar 2016 is met een klein positief saldo afgesloten. Voor 2017 is een tekort voorzien, maar de penningmeester hoopt, dat dit op termijn nog kan worden opgelost. Vooral op iets langere termijn heeft men wel zorgen. Oplopende tekorten worden voorzien, vooral als onze steun in 2020 is gestopt. Het bestuur richt dan ook momenteel alle aandacht op sponsoring activiteiten, vooral in Zuid Afrika.

 

Naast de lokale sponsoring is het goed te weten, dat Wings of Support (KLM) opnieuw weer sponsoring heeft toegezegd aan de school. Ditmaal in de salariskosten van het extra personeel. Zij steunen het Tereo project rechtstreeks al sinds 2008! Er is in 2016 een meerjarig ICT project gestart door het bestuur van de school. De opleiding voor het onderwijzend personeel wordt in de loop van dit jaar afgerond. Men hoopt dit jaar een begin te maken met de lessen aan de kinderen. Dan moet wel voldoende apparatuur beschikbaar zijn, o.a. iPads en laptops. De financiering hiervan is nog niet rond. Naar een goede sponsor, liefst voor het hele ICT project, wordt wel gezocht, maar die is nog niet gevonden!