Nieuws uit Zuid Afrika

30-01-2017 | Bron: SnelNieuws december 2016

Er was dit najaar weer een bestuurslid van onze stichting in Zuid Afrika. Piet en Marianne Herweijer bezoeken elk jaar de school aan het einde van het schooljaar. Ook dit jaar waren zij aanwezig bij de afsluiting van het schooljaar op 6 december. Die dag sluit de examen periode af en is het begin van de "grote zomervakantie". Midden januari begint het nieuwe schooljaar weer.

Het gaat heel goed op de school. Dit jaar namen 65 leerlingen een overgangscertificaat in ontvangst. Er zijn nu vijf volledig gediplomeerde leerkrachten en twee onderwijsassistenten. Bianca is benoemd tot Principal, waardoor projectleider Naomi zich nog meer kan richten op externe contacten, ook in relatie tot financiële zaken en sponsoring.

Er is een nieuwe Social Worker, Lindl. Zij heeft Susan opgevolgd en doet dat met heel veel succes. Ze heeft goede contacten met de kinderen en met het thuisfront van de kids. Verder is er personeel voor de administratieve ondersteuning bijgekomen. Echter wel binnen het bestaande budget. De school richt zich nu duidelijk op continuïteit en stabiliteit.

Natuurlijk had Piet ook namens onze stichting een gesprek met het bestuur van Tereo. Van het Tereo bestuur waren drie personen aanwezig. De nieuwe voorzitter mevrouw Ronel Pieterse, haar echtgenoot Hannes en Dave Skeeles, de financiële man sinds de oprichting van de school. Het gesprek verliep uitstekend in een goede sfeer. Bestuurlijk lijkt het allemaal heel goed te gaan.

De financiële situatie van de school werd tot in detail besproken. Voor dit jaar 2016 wordt verwacht dat de school binnen het overeengekomen budget zal blijven. De bijdrage van de overheid is gelukkig wat gegroeid en ook de buitenlandse donaties nemen toe. Er komen dus andere sponsoren bij !!

Er ontbreekt nog wel een goede sponsoring voor een ambitieus IT-project, dat vorig jaar is ontwikkeld. Men zoekt hiervoor nog een soort hoofdsponsor, die dit programma mogelijk kan maken. Het project zal in principe drie jaar duren. Het begint met de opleiding en training van het onderwijzend personeel, daarna worden de kinderen er in betrokken met behulp van geïntegreerde lesprogramma's. Het moet uiteindelijk er toe leiden, dat de Tereo kinderen, die naar de 'mainstream school' doorstromen, in staat zijn om mee te kunnen doen met de andere kinderen op die school. Er wordt dus in Zuid Afrika en in Europa naar sponsors gezocht!

Bij het 12e Tereo benefiet diner in oktober was oud-leerling Lindo Sikiti met zijn pleegmoeder Virna Opperman aanwezig. Daarover meer in het verslag van die avond in deze SnelNieuws en op onze website.

Piet en Marianne Herweijer hebben ze natuurlijk ook in Zuid Afrika opgezocht. Virna en Lindo kijken terug op dit bezoek als een fantastische ervaring, waarvoor ze heel dankbaar zijn en waaraan ze een prachtige herinnering hebben overgehouden.

Piet en Marianne waren ook aanwezig bij het optreden van Lindo en de dochter van Virna met hun dansschool in het Civic Theatre in Bellville. Het was een show van 2½ uur met zo'n 500 toeschouwers. Piet: "een schitterende avond met een zeer luidruchtig publiek". Inmiddels heeft Lindo zijn eindejaar examens afgerond en gaat hij naar grade 9.