Gesprek met Tereo-bestuur in Zuid Afrika

14-04-2015 | Bron: SnelNieuws april 2015

Dit jaar waren 4 van de 5 bestuursleden van onze stichting tegelijkertijd in Zuid Afrika. Er werd natuurlijk gezamenlijk vergaderd.

Dit jaar waren 4 van de 5 bestuursleden van onze stichting tegelijkertijd in Zuid Afrika. Ons nieuwe bestuurslid Marlou Kuypers bracht haar eerste bezoek aan de school. Ze was erg enthousiast en heel tevreden met de gang van zaken op de school. Later kwam ook Harry Streukens in Somerset aan. Een prachtige gelegenheid voor een gezamenlijke vergadering met de bijna voltallige besturen van de Tereo school en onze stichting Vrienden van Tereo. Deze vergadering vond plaats op 13 februari.

De financiën werden natuurlijk besproken, waarbij de ontwikkeling van de sponsoring nadrukkelijk aan de orde kwam. Behalve de gebruikelijke ondersteuning door de overheid, krijgt de school ondersteuning van enkele grotere ondernemingen in Zuid Afrika en van individuele bijdragen uit Zuid Afrika zelf. Daarnaast komen er bijdragen vanuit het buitenland van individuele sponsoren en serviceorganisaties, zoals Engelse Rotary clubs. Die individuele bijdragen variëren sterk in omvang, van voeding tot uniformen of boeken. Onze Nederlandse bijdrage blijkt weer essentieel om de financiële huishouding van het project sluitend te maken en de continuïteit van het project te verzekeren. 

De taak van de vijf leerkrachten is door het grote aantal kinderen wel verzwaard. De klassen zijn groter geworden en het vraagt van hen veel aandacht en concentratie. Ook het werk in de keuken wordt hierdoor omvangrijker en lastiger. Het grotere aantal leerlingen brengt ook meer kosten met zich mee. Salarissen en voeding zijn daarbij de belangrijkste kostenposten. De begroting voor 2015 is gebaseerd op 65 kinderen. Er is wel een tekort voor 2015 gebudgetteerd, maar de projectleiding hoopt de financiële problemen in de loop van het jaar onder controle te krijgen. Na de vergadering werd de samenkomst van de beide besturen en hun partners gevolgd door een heerlijke Zuid Afrikaanse “braai”, aangeboden door onze voorzitter.