Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om via  persoonlijke netwerken en gerichte fondsenwerving gelden bijeen te brengen ter ondersteuning van de Tereo Community School in Somerset West. 

 

In de statuten (art. 2, lid 1) is de doelstelling van de stichting als volgt verwoord:

"de opvang en het verzorgen van onderwijs voor kinderen uit achterstandsituaties in Zuid Afrika, zoals de ondersteuning van de Tereo Mission School in Somerset West, Zuid Afrika, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords".

Voor het bijeenbrengen van gelden hanteren we een aantal instrumenten:

  • We benaderen onze persoonlijke netwerken in Zuidelijk Limburg, overig Nederland en aangrenzende delen van Duitsland en België. 
  • We organiseren jaarlijks een benefiet diner voor Tereo
  • We organiseren soms éénmalig andere activiteiten om inkomsten te genereren, zoals een golfdag of een kerstkaartenactie.

Wij communiceren regelmatig met alle bij Tereo betrokkenen mensen en groeperingen, via internet en schriftelijk.